สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองขยัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนกนันท์  รณการ
2. เด็กหญิงหัตถพร  คำเสือ
3. เด็กหญิงเพชรพลอย  วินิจ
 
1. นางสาวเรณู  แก้วดำ
2. นางสาวเครือวัลย์  ทวีเมือง