สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงวันดี  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงสิรินาฏ  แสงมณี
3. เด็กหญิงสโรชา  ส้มอุ้ย
 
1. นางสาวกัญจณ์ณัฏฐ์  คงเปีย
2. นางสิริกานต์  พรหมพิทักษ์