สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนกฤต  เฟื่องฟ้า
2. เด็กชายภูริภัทร  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายวัฒนากร  รักษ์ทอง
 
1. นายมานะ  บุญลาภ
2. นางสาวเกตน์สิรี  ทองอ่อน