สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกร  เดชเปีย
2. เด็กหญิงพิลาสินี  ดำแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมบูรณ์มาก
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
2. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายณภัทร  มะสัน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ่มชา