สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนยาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกชกร  ชูชื่น
2. เด็กชายชนาธิป  เดิมนุ่น
3. เด็กชายภานุเดช  จันซิว
 
1. นางณียมาศ  คงเทพ
2. นางสาวภาวดี  สุขสวัสดิ์