สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกรกหนก  เทพแก้ว
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ชูจันทร์ทอง
 
1. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน
2. นางสาววัชราภรณ์   บัวคง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  เกื้อสกุล
2. เด็กหญิงวีราภรณ์  สุขช่วบ
 
1. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน
2. นางสาวเนตรชนก  จิตรัว