สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงนรวรา  พลายด้วง
3. เด็กชายปวริศ  สุวรรณมณี
 
1. นายโสภณ  มาศเมฆ
2. นางสาวเกศิณี  เก้าซ้วน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 -1 -