สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรัญชนา  นรสิทธิ์
 
1. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอภัสสร  เมฆเรือง
 
1. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัชชา  กลับสังข์ทอง
2. เด็กหญิงรัญชนา  นรสิทธิ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดำจันทร์
 
1. นายวานิช  ใหม่อ่อน
2. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว