สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนมะปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกพร  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงฐานิศรา  แทนคำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดชนวล
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  โมราศิลป์
5. เด็กชายรัชชานนท์  หนูจันทร์
6. เด็กชายศิริพล  พลแก้ว
 
1. นายสมพร  เหมือนพะวงศ์
2. นางสาวขวัญตา  เจียรวรรณ
3. นายสุนทร  สิทธิศักดิ์