สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนรักษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายศรัญญู  ชูสุข
 
1. นางกุลญดา  วรกิจภูวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายณัฐภูมิ  มีแก้ว
 
1. นางทิพย์อุมา  หนุนคง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายปิยภัทร์  ภมรานนท์
 
1. นางทิพย์อุมา  หนุนคง