สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวัชรินทร์  คงเซ็น
 
1. นางสาวปุณญาพร  เพชร์น่วม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิตต์พิสุทธิ์  ชนะสงคราม
2. เด็กหญิงธนพร  จิตติศักดิ์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เรืองรอด
 
1. นางสาวอาภรณ์  พรหมแก้ว
2. นางชินานาฎ  อุ่ยตระกูล