สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  กองสุข
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางนุศรา  หลวงชัยสินธุ์
2. นายสุนันท์  หลวงชัยสินธุ์