สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทวยเทพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.79 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนแผ้ว
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสุวิมล  โรจนฐิติกุล
2. นายเอนก  โรจนฐิติกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิฑูรย์พันธ์
 
1. นางวราภรณ์  เพชรเกลี้ยง