สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  บุญอินทร์
 
1. นายไซหนาบ  หัตถประดิษฐ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐกฤต  มณีรัตน์
2. เด็กชายณัฐนันท์  รอดเพชร
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  พรหมอ่อน
4. เด็กชายพีรทัต  ธรรมวงศ์
5. เด็กชายลีซอ  บัวเมือง
6. เด็กชายโชคทวี  คงแก้ว
 
1. นายปรีชา  ขุนบุญจันทร์
2. นางสาวสุกานดา  รอดแก้ว
3. นายลาภ  แนมไสย