สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 27.64 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชานนท์  แก้วเหมือน
2. เด็กชายณัฐติพล  หนูมี
 
1. นางแก้วกมล  ยิ้มมุก