สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฎฐกมล  ยังอยู่
2. เด็กหญิงมนทกานต์  ศรทอง
 
1. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
2. นางผุสดี  อ่อนจันทร์