สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธาราวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.57 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนากร  มุสิกพันธ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จันทร์ส่งแก้ว
 
1. นายสุวรรณ  เกิดสมจิตต์