สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีมาลา
2. เด็กหญิงศตกมล  บุญถาวร
3. เด็กหญิงศิริวิมลวรรณ  แพ่งโยธา
 
1. นางศิวพร  เต็มสงสัย
2. นางสาววิมลวรรณ  อ้นทอง