สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วทวี
2. เด็กหญิงเกวลิน  เพชรเปียร์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บุญสุวรรณ์
2. นางอารมณ์  สงผอม