สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีสวัสดิ์
2. เด็กชายพงศธร  จันทร์ชาตรี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บุญสุวรรณ์
2. นางอารมณ์  สงผอม