สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายวิษณุ  ชัยฉิม
2. เด็กหญิงอรภัทรา  ส่งแสง
 
1. นางนันทวรรณ  ทองมล
2. นายปรีชา  ส่งกล