สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61.5 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารมาศ
2. เด็กหญิงไปรยา  ทรัพย์มาก
 
1. นายทวีศักดิ์  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นายสรายุทธ  นาคปลัด