สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ดำรักษ์
2. เด็กหญิงเกสรา  เพชรเกลี้ยง
 
1. นางผ่องศรี  พุฒิไพรีพ่าย
2. นางใหมนวล  ไชยทอง