สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  ผลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐพร  พิศดุพรหมราช
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  แก้วตาทิพย์
 
1. นางปฐม  พรหมทอง