สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 16 1. เด็กชายทรงกลด  คมขำ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปานเกิด
3. เด็กชายบุญเสริม  ชูสุวรรณ
4. เด็กชายปิยวัฒน์  แจ้วเสียง
5. เด็กชายศิรวิทย์  สุคันธเมศ
6. เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดสม
 
1. นางวาสนา  เพ็ชรเกตุ
2. นายสมพร  ไชยมุด
3. นางสาวเบญญา  แก้วหนูนา