สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปัณณธร  ทองสงฆ์
2. เด็กหญิงเพชรมณี  มณีเพ็ชร
 
1. นางสาวนัดดา  ทองดำ
2. นางสาวภัธวัน  สินฉิม