สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายจักริน  ฤาเวทย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำปา
3. เด็กชายสีหนาท  โอคง
 
1. นางสุพร  คงศาลา
2. นางเสาวนีย์  ไชยวรรณ