สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 15.79 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายกันต์ธีร์  วงศ์เลี้ยง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุจเสน
 
1. นายจรัส   รัตนพันธ์