สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระอานนท์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤษณี    ไหวพริบ
2. เด็กหญิงจิราวดี   เบ็งบวร
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร   ช่วยรักษา
4. เด็กหญิงวริษา   ตรีสุข
5. เด็กหญิงโชติลักขณา   รัชทูล
 
1. นางสาวประสาทพร   ชนะศักดิ์
2. นางจารี    กาญจนไชย