สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระอานนท์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพิชามณช์   ชั่งเชื้อ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   รัตนพันธ์
 
1. นางจารี   กาญจนไชย
2. นางสาวประสาทพร    ชนะศักดิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คงแก้วช่วย
2. เด็กหญิงหรรษมน   พุ่มเอี่ยม
 
1. นางสาวประสาทพร   ชนะศักดิ์
2. นางจารี   กาญจนไชย