สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  พระโกฎ
3. เด็กชายอัครชัย  กาญจนเสนา
 
1. นายมานิตย์  คงจ้อย
2. นางอารมย์  อินทร์แก้ว