สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกชกรณ์  รอดมา
2. เด็กหญิงวาริศา  กัญจนะกาญ
 
1. นางเสาวณีย์  กาญจนา
2. นายบุญเทียน  แก้วสุวรรณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขุนสงคราม
2. เด็กหญิงชลธิชา  รอดมา
3. เด็กชายภานุพงษ์  พันศักดิ์
 
1. นายสุบิน  นาคปลัด
2. นางเสาวณีย์  กาญจนา