สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.32 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธนศร  จินดวง
2. เด็กชายสมบัติ  เอ็มอยู่เด็น
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทองเรือง