สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายวุฒิชัย  คงศรี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปาณียะ
3. เด็กชายเอกวิทย์  กลิ่นดี
 
1. นายภุชงค์  ธานีรัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  หนูเกื้อ
 
1. นายภุชงค์  ธานีรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจีรภัส  พิทักษ์วงศ์
 
1. นางปาณิสรา  สุภาเพ็ชร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์  สิทธิรักษ์
 
1. นางณิชา  เพชรใหญ่