สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  แก้วบุญทอง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วกำยาน
 
1. นางจิรา  สุทธิภักดี
2. นางชูชีพ  จันทร์ทอง