สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73.75 เงิน 20 1. เด็กหญิงธัญญา  แก้วช่วย
2. เด็กหญิงปาลีดา  ธรรมสูน
3. เด็กหญิงสุทธิตา  แก้วคลองน้อย
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายธนกร  สว่างวงศ์
2. เด็กชายนฤดม  ช่วยสงเคราะห์
3. เด็กชายพงศกร  โสนเส้ง
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. นายกฤตณรงค์  ชูเสียงแจ้ว
2. นายกิตติศัพท์  คานธ์
3. นายวิชัย  หลวงบุญฤทธิ์
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชบาไพร  มีนุ่น
2. เด็กหญิงวรัญญา  มณีโสตร
3. เด็กหญิงอนัญญา  ช่วยสงเคราะห์
 
1. นางกันหา  สุขช่วย
2. นางเพ็ญจิตร  ชูเนตร