สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ฉิมทับ
 
1. นางสาวพิมพา  สาระรักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ฉิมทับ
 
1. นายประสิทธิ์  ทองเพิ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวผกามาศ  ปลอดเขียว