สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงทอฝัน  สุนทรากร
2. เด็กชายพงศกร  วิเศษ
3. เด็กชายพุฒินาท  ชูเรือง
 
1. นายประเสริฐ   ลิ่มณี
2. นางสาวดวงธิดา  รักษ์จุล