สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวศิริขวัญ   จุลเรือง
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 1. นางสาวมุกดา   แป้นดวง
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรารัตน์   บุญทับ
 
1. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤษฎา    เอี่ยมคีรี
2. เด็กชายนพดล   จันทร์ประสิทธ์
3. เด็กชายปัญญากร   เซ่งลี่
 
1. นางวรรณี   รัตนบุรี
2. นางวัลภา   วิมลทรง