สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงเกวลี  หมานหมิด
 
1. นางประทุม  อาการักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสรัญพร  โต๊ะละ
2. เด็กหญิงเกณิกา  หมานหมิด
 
1. นางบุษบา  เมืองชู
2. นางสาววัลลภา  แขกพงษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอรทัย  เทียนทอง
2. เด็กหญิงโซเฟีย  สมสะ
 
1. นางบุษบา  เมืองชู
2. นางสาววัลลภา  แขกพงษ์