สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มิตรเอียด
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีอภัย
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  มิ่งวรรณ
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงญลามิญญ์  แข็งแรง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปัญจะสุวรรณ์
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 58.33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพงค์  จุลเกลี้ยง
 
1. นางมาลี  ขุนใหม่