สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  ศักดิ์เกิด
2. เด็กชายอัครเดช  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร