สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.1 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ทองบ่อ
 
1. นางอรสา  กุลเพชรกำธร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.4 ทอง 8 1. เด็กชายณฐกร  เทอดเกียรติชาติ
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  มณีโชติ
 
1. นางวินัย  แก้วเนิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.92 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเรือง
2. เด็กชายอาดีนาน  ปานหวาน
 
1. นางวินัย  แก้วเนิน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสา  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ถาวรเศษ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายอดุลวิทย์  จันทร์เพชร
 
1. นางอรสา  กุลเพชรกำธร