สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแหลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายปิติพงษ์  ทองเทียบ
2. เด็กชายวีระวุฒิ  ขวดทอง
 
1. นายกิตติมนต์  อัมพุกานน
2. นางสาววรรณวนัช  ราชรักษ์