สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทวีกิจรุ่งไพบูลย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  สังเวียน
 
1. นางชลกาญจน์   ประทุมสุวรรณ
2. นางสาวนัฎฐา  ประทุมสุวรรณ