สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิฑูรย์พันธ์
2. เด็กชายวัฒนสิน  เดชสุวรรณ์
 
1. นางชลกาญจน์   ประทุมสุวรรณ
2. นางสาวนัฎฐา  ประทุมสุวรรณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77.5 เงิน 18 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปานกำเนิด
2. เด็กชายรัชชานนท์  แสงแก้ว
3. เด็กชายโชคอนันต์  เรืองช่วย
 
1. นางชลกาญจน์   ประทุมสุวรรณ
2. นางศิลป์ศุภา   ก้าวสมบูรณ์