สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เรืองช่วย
2. เด็กหญิงรัตนภร  จันสมมิตร
 
1. นางศิลป์ศุภา   ก้าวสมบูรณ์
2. นางสาวสุดใจ  สิงห์นุ้ย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงรัตติยากร  แกล้วทะนง
2. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ถาวรสังข์
3. เด็กหญิงฤทัย  เรืองช่วย
 
1. นางสาวสุดใจ  สิงห์นุ้ย
2. นางศิลป์ศุภา   ก้าวสมบูรณ์