สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอิมอญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  จันทร์ช่วยนา
2. เด็กหญิงขอบฟ้า  มีเสน
3. เด็กหญิงณธิตา  ชุมแป้น
4. เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณรัตน์
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แต้มแก้ว
6. เด็กชายสรยุทธ   ทองบาง
 
1. นายวิชาญ  ดิษฐ์นวล
2. นางสาวเกวลี  ทัศนีย์สุวรรณ
3. นายถวิล  โสมจันทร์