สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอู่แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78.13 เงิน 17 1. เด็กชายพิทักษ์  สีโทน
2. เด็กชายอภินันท์  จันทร์สุด
3. เด็กชายอรรถพล  ดำชุม
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุญทองขาว
2. นางตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์