สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงปภาดา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงศศิวิภา  พรมเสน
3. เด็กหญิงแพรรุ้ง  เรืองสังข์
 
1. นางรัตนา  พันธ์โภชน์
2. นางจิตรา  ชูช่วงโชติ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายจิรกร  พงศ์ธไนศวรรย์
2. เด็กหญิงพิรริสา  โต๊ะรามัน
3. เด็กหญิงอรชา  มีเชื้อวงศ์
 
1. นางจิตรา  ชูช่วงโชติ
2. นางจิดาภา  ขาลธนวัฒน์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรินทร  เพ็ญบูรณ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขช่วย
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สุขเสริม
 
1. นางจารุวรรณ  ดวงคงทอง
2. นางสาวภัทร์สุดา  มณีเพ็ชร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วีระชาติ
2. เด็กหญิงธันยพร  กำลังเกื้อ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พิมพ์ศร
 
1. นางจารุวรรณ  ดวงคงทอง
2. นางสาวภัทร์สุดา  มณีเพ็ชร